Ekologia a Unia Europejska

www.horyzontwrazen.pl

Unia Europejska jako organizacja podejmuje szereg inicjatyw w zakresie ochrony środowiska, a obwiązujące w niej normy należą do najsurowszych na świecie. Z racji iż Unia Europejska jest wspólnotą państw to oczywiste, że realizuje ona to co jest korzystne dla wszystkich członków. Bez wątpienia ochrona środowiska się do tego zalicza. Wielu ludzi wykształconych zdaje sobie sprawę co za 100 lat stanie się z naszą planetą, jeśli nie zmienimy złych nawyków i przyzwyczajeń. Dzisiejsze pokolenia muszą w większym stopniu dbać o ochronę środowiska, w przeciwnym razie nasze dzieci nie będą w stanie prawidłowo funkcjonować w zniszczonym środowisku. Pośród kategorii dotyczących ochrony środowiska na rzecz której działa UE można wyróżnić:

 1. Różnorodność biologiczna – powstrzymywanie wymierania zagrożonych gatunków i siedlisk. Jej głównym elementem jest program Natura 2000 – obejmujący ok. 26 tys. obszarów chronionych, które stanowią niemal 20 procent powierzchni UE

 2. Racjonalne wykorzystanie zasobów – zapobieganie wyczerpywaniu się zasobów naturalnych poprzez wprowadzanie zmian w gospodarce, a także wspieranie edukacji społecznej i prowadzenie badań naukowych

 3. Woda:

 • zapewnienie wszystkim Europejczykom dostępu do dobrej jakości wody w wystarczającej ilości

 • zagwarantowanie, że wszystkie zasoby wodne w Europie spełniają minimalne normy czystości

 • ochrona zagrożonych środowisk wodnych

 1. Powietrze – podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości powietrza np. wyznaczanie szeregu norm i celów w odniesieniu do różnych substancji zanieczyszczających: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu i ołowiu

 2. Odpady (zmniejszenie ich ilości):

 • podejmowanie nowych inicjatyw z myślą o zapobieganiu powstawaniu odpadów

 • lepsze wykorzystanie zasobów

 • zachęcanie do bardziej zrównoważonej konsumpcji

 1. Finansowanie inicjatyw przyjaznych dla środowiska – np. program LIFE, w ramach którego wypłacane są środki finansowe zarówno w UE jak i poza nią, w krajach kandydujących i sąsiadujących.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *