Różne ujęcia ekologii

zestawy hydroforowe w Krakowie

Ekologia jako pojecie definiowana jest na przeróżne sposoby i każde z nich właściwie są prawidłowe. Czym jest ekologia wie chyba każdy z Nas, jednakże ciężkie jest ustalenie jednej uniwersalnej definicji określającej ekologię. Istnieje jednak szereg ujęć ekologii opracowanych przez naukowców, będących ekspertami w tej dziedzinie i rozważających problem ekologii:

  1. ujęcie wg Ernsta Haeckela – ekologia zajmuje się badaniem stosunków roślin i zwierząt z ich środowiskiem, zarówno organicznym, jak i nieorganicznym. Punktem zainteresowania ekologii są przyjazne i wrogie stosunki między zwierzętami i roślinami. Ekologia w tym przypadku daleko jest stricte od ochrony środowiska, z jaką wiele osób ją wiąże

  2. ujęcie wg Levi-Straussa – ekologia to astrologia życia. Podobnie jak astronomia pokazuje położenie ciał niebieskich, to ekologia ukazuje rozłożenie organizmów na całej naszej planecie. Stara się przez to odpowiedzieć na pytanie dlaczego to rozmieszczenie ma taką, a nie inną strukturę. Ekologia zajmuje się bardziej światem roślin, niż światem zwierząt, choć interakcje między nimi są bliskie.

  3. ujęcie wg Krebsa – ekologia jest nauką, zajmującą się regułami i zasadami zachodzącymi między występowaniem i rozmieszczeniem żywych organizmów. Podstawowym jej zadaniem jest wskazanie wszystkich przyczyn, które warunkują rozmieszczenie i liczebność organizmów. Krebs wyróżnił trzy rodzaje ekologii, a mianowicie ekologię opisową, ekologię funkcjonalną i ekologię ewolucyjną. Ekologia opisowa zajmuje się prezentacją całych formacji roślinnych i zgrupowań zwierząt na kuli ziemskiej. Z kolei, ekologia funkcjonalna bada związki i wzajemne zależności między składowymi jednostek opisywanych przez ekologię opisową. Natomiast, ekologia ewolucyjna rozważa organizmy i relacje, które pomiędzy nimi istnieją jako twory historycznego procesu ewolucji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *