Działania UE w dziedzinie klimatu.

http://oratech.pl/zestawy-hydroforowe/

Klimat się zmienia, to nie ulega wątpliwości, a duży wpływ na to ma szkodliwa działalność człowieka. Wzrasta temperatura, topnieją lodowce, świat coraz częściej nękany jest przez susze i powodzie. Zagrożenia te dotyczą również Europy, dlatego też Unia Europejska dokłada wszelkich starań w dziedzinie ochrony środowiska, aby zapobiegać zmianom klimatycznym. Do działań tych można zaliczyć:

  1. działania mające na celu ograniczenie szkód: UE stara się nakłaniać państwa członkowskie i państwa trzecie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, a także opracowuje strategie zapobiegające zmianom klimatu

  2. projekt 20-20-20:

  • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w UE o co najmniej 20 proc. W porównaniu z poziomem z roku 1990

  • zwiększenie o 20 proc. Udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym użyciu energii w UE

  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – dzięki racjonalnemu wykorzystaniu energii – o 20 proc. w porównaniu z przewidywalnym poziomem

  1. system handlu uprawnieniami o emisji – element strategii ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Branże wykorzystujące dużą ilość energii nie mogą przekroczyć rocznych uprawnień do emisji określonych ilości dwutlenku węgla. Uprawnienia na określoną ilość emisji otrzymują za darmo, jednak jeśli ich potrzeby są większe, muszą odkupić uprawnienia od innych podmiotów. Mogą również „zapłacić″ za swoje emisje, inwestując w projekty mające na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla w krajach rozwijających się.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *