Działania UE w zakresie energii

Zjawisko wzrostu cen energiioraz zależność od dostaw cen energii spoza UE powoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa i niezależności Unii Europejskiej. Dlatego też jest to jeden z największych sprawdzianów, z jakimi Europa ma dziś do czynienia. Proces mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego UE opiera się na konkurencyjnym, zrównoważonym i bezpiecznym sektorze energetycznym. Receptą na ten problem ma być tzw. strategia Europa 2020. Opiera się ona na założeniach:

 1. ograniczenia zużycia energii o 20 proc. do 2020r. poprzez:

 • ograniczenie emisji

 • podniesienie bezpieczeństwa narodowego i konkurencyjności

 • utrzymanie niskich kosztów energii

 1. swobodny obrót energią, poprzez:

 • konkurencyjne i stabilniejsze ceny

 • większy wybór dla konsumentów

 • większe bezpieczeństwo dostaw

 • większa pewność w przypadku inwestycji w odnawialne źródła energii i infrastrukturę

 1. przełom technologiczny, poprzez przyspieszenie realizacji projektów rozwojowych i demonstracyjnych dotyczących najważniejszych technologii:

 • biopaliwa drugiej generacji

 • inteligentne sieci przemysłowe, inteligentne miasta i sieci

 • wychwytywanie i przechowywanie dwutlenku węgla

 • magazynowanie energii elektrycznej i elektromobilność

 • ogrzewanie i ochłodzenie z zastosowaniem energii odnawialnej

 • następna generacja broni jądrowej

 1. silne partnerstwo międzynarodowe – wyzwanie energetyczne dla UE dotyczy wszystkich jej członków, a realizacja zadań z nim związanych zależy od współpracy międzynarodowej. Należy się kierować wspólnymi celami jak: bezpieczeństwo dostaw, konkurencyjność i aspekt zrównoważonego rozwoju.

W celu zabezpieczenia swojego obiektu odpowiednią posadzką, polecamy posadzki przemysłowe warszawa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *