Działania UE w dziedzinie klimatu.

Działania UE w dziedzinie klimatu.

Klimat się zmienia, to nie ulega wątpliwości, a duży wpływ na to ma szkodliwa działalność człowieka. Wzrasta temperatura, topnieją lodowce, świat coraz częściej nękany jest przez susze i powodzie. Zagrożenia te dotyczą również Europy, dlatego też Unia Europejska dokłada wszelkich starań w dziedzinie ochrony środowiska, aby zapobiegać zmianom klimatycznym. Do działań tych można zaliczyć:

Czytaj wiecej »

Działania UE w zakresie energii

Działania UE w zakresie energii

Zjawisko wzrostu cen energiioraz zależność od dostaw cen energii spoza UE powoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa i niezależności Unii Europejskiej. Dlatego też jest to jeden z największych sprawdzianów, z jakimi Europa ma dziś do czynienia

Czytaj wiecej »