Ekologia a samorządy

Ekologia a samorządy
www.ytongsilka.pl http://oratech.pl/zestawy-hydroforowe/

W celu polepszenia warunków i życia i zadowolenia społeczeństwa samorządy coraz częściej inwestują w ochronę środowiska. Większość środków przeznaczonych na to jest finansowana z Unii Europejskiej i dotyczą różnych sfer, min.

  1. modernizacja zakładów unieszkodliwiania odpadów

  2. zagospodarowywanie osadów ściekowych

  3. ochrona przyrody: przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska, rekultywacja zbiorników wodnych

  4. zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej: zakup kolektorów słonecznych, termomodernizacja budynków

  5. promowanie „zielonej energii”; dofinansowanie inwestycji w inteligentne sieci energetyczne, organizowanie konkursów dot. nowych sposobów wykorzystywania odnawialnych źródeł energii np. słońca czy biomasy

Post a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *