Ochrona gatunków zagrożonych

http://oratech.pl/zestawy-hydroforowe/

Jednym z celów jakie stawia przed sobą ekologia, w ramach ochrony środowiska, jest ochrona zagrożonych gatunków zwierząt. Jak wiadomo każdy organizm żywy pełni ważną rolę w przyrodzie i zapewnia jej prawidłowe funkcjonowanie. Jednakże w wyniku działalności człowieka ich środowisko jest niszczone poprzez wycinanie lasów, czy zanieczyszczanie rzek i jezior. To powoduje, że z roku na rok coraz więcej gatunków zostaje wpisanych do listy gatunków zagrożonych wyginięciem. Dlatego też ważne jest, aby zastanowić się na tym, co zrobić, aby nie szkodzić swoimi nawykami zwierzętom, gdyż mają one takie same prawo do życia jak my.

Jedną z najważniejszych organizacji działającej na rzecz ochrony gatunków zagrożonych jest WWF (World Wildlife Fund). Powstała ona w 1961r. i działa praktycznie na całym świecie. Wg badań tej organizacji przez ostatnie 150 lat tempo wymierania ssaków i ptaków wzrosło czterokrotnie. Przez ostatnie 100 lat liczba tygrysów żyjących na wolności spadła o 95 proc. Aż 12 000 słoni afrykańskich jest nielegalnie zabijanych każdego roku, aby zaspokoić potrzeby rynku. Trzy z siedmiu gatunków żółwi morskich są dziś krytycznie zagrożone wyginięciem. Podobne przykłady można mnożyć, a te dane na pewno skłaniają do pewnej refleksji nad tym jak wielką krzywdę robimy zwierzętom. WWF skupia się na ochronie tzw. gatunków flagowych – takich jak: słonie, niedźwiedzie, tygrysy, czy nosorożce.

Istnieje jednak wiele innych organizacji również dążących do ochrony zagrożonych gatunków. Należą do nich: IUCN (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów), UNESCO, czy Program Środowiskowy Narodów Zjednoczonych (UNEP), który przyczynił się do uchwalenia w 1982r. Światowej Karty Przyrody, zobowiązującej wszystkie kraje na świecie do przestrzegania sformułowanych w niej zasad. Nie można zapominać również o Greenpeace, organizacji, której działania ukierunkowane są na: ochronę fauny i flory morza, ochronę środowiska naturalnego przed skażeniem radioaktywnym oraz działaniem innych toksyn, ochronę atmosfery przed zanieczyszczeniami chemicznymi itp.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *