Ekologia a samorządy

W celu polepszenia warunków i życia i zadowolenia społeczeństwa samorządy coraz częściej inwestują w ochronę środowiska. Większość środków przeznaczonych na to jest finansowana z Unii Europejskiej i dotyczą różnych sfer, min. modernizacja zakładów unieszkodliwiania odpadów zagospodarowywanie osadów ściekowych ochrona przyrody: przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska, rekultywacja zbiorników wodnych zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej: zakup kolektorów słonecznych, termomodernizacja budynków promowanie „zielonej energii”; dofinansowanie inwestycji w inteligentne sieci energetyczne, organizowanie konkursów dot. nowych sposobów wykorzystywania odnawialnych źródeł energii np. słońca czy...

Wiecej

Różne ujęcia ekologii

Ekologia jako pojecie definiowana jest na przeróżne sposoby i każde z nich właściwie są prawidłowe. Czym jest ekologia wie chyba każdy z Nas, jednakże ciężkie jest ustalenie jednej uniwersalnej definicji określającej ekologię. Istnieje jednak szereg ujęć ekologii opracowanych przez naukowców, będących ekspertami w tej dziedzinie i rozważających problem ekologii: ujęcie wg Ernsta Haeckela – ekologia zajmuje się badaniem stosunków roślin i zwierząt z ich środowiskiem, zarówno organicznym, jak i nieorganicznym. Punktem zainteresowania ekologii są przyjazne i wrogie stosunki między zwierzętami i roślinami. Ekologia w tym przypadku daleko jest stricte od ochrony środowiska, z jaką wiele osób ją wiąże ujęcie wg Levi-Straussa – ekologia to astrologia życia. Podobnie jak astronomia pokazuje położenie ciał niebieskich, to ekologia ukazuje rozłożenie organizmów na całej naszej planecie. Stara się przez to odpowiedzieć na pytanie dlaczego to rozmieszczenie ma taką, a nie inną strukturę. Ekologia zajmuje się bardziej światem roślin, niż światem zwierząt, choć interakcje między nimi są bliskie. ujęcie wg Krebsa – ekologia jest nauką, zajmującą się regułami i zasadami zachodzącymi między występowaniem i rozmieszczeniem żywych organizmów. Podstawowym jej zadaniem jest wskazanie wszystkich przyczyn,...

Wiecej

Ochrona gatunków zagrożonych

Ochrona gatunków zagrożonych
Badania NPS - tutaj

Jednym z celów jakie stawia przed sobą ekologia, w ramach ochrony środowiska, jest ochrona zagrożonych gatunków zwierząt. Jak wiadomo każdy organizm żywy pełni ważną rolę w przyrodzie i zapewnia jej prawidłowe funkcjonowanie. Jednakże w wyniku działalności człowieka ich środowisko jest niszczone poprzez wycinanie

Czytaj wiecej »

Działania UE w dziedzinie klimatu.

Działania UE w dziedzinie klimatu.

Klimat się zmienia, to nie ulega wątpliwości, a duży wpływ na to ma szkodliwa działalność człowieka. Wzrasta temperatura, topnieją lodowce, świat coraz częściej nękany jest przez susze i powodzie. Zagrożenia te dotyczą również Europy, dlatego też Unia Europejska dokłada wszelkich starań w dziedzinie ochrony środowiska, aby zapobiegać zmianom klimatycznym. Do działań tych można zaliczyć:

Czytaj wiecej »

Ekologia a samorządy

Ekologia a samorządy

W celu polepszenia warunków i życia i zadowolenia społeczeństwa samorządy coraz częściej inwestują w ochronę środowiska. Większość środków przeznaczonych na to jest finansowana z Unii Europejskiej i dotyczą różnych sfer, min.

Czytaj wiecej »