Ekologia a samorządy

W celu polepszenia warunków i życia i zadowolenia społeczeństwa samorządy coraz częściej inwestują w ochronę środowiska. Większość środków przeznaczonych na to jest finansowana z Unii Europejskiej i dotyczą różnych sfer, min. modernizacja zakładów unieszkodliwiania odpadów zagospodarowywanie osadów ściekowych ochrona przyrody: przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska, rekultywacja zbiorników wodnych zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej: zakup kolektorów słonecznych, termomodernizacja budynków promowanie „zielonej energii”; dofinansowanie inwestycji w inteligentne sieci energetyczne, organizowanie konkursów dot. nowych sposobów wykorzystywania odnawialnych źródeł energii np. słońca czy...

Wiecej

Różne ujęcia ekologii

Ekologia jako pojecie definiowana jest na przeróżne sposoby i każde z nich właściwie są prawidłowe. Czym jest ekologia wie chyba każdy z Nas, jednakże ciężkie jest ustalenie jednej uniwersalnej definicji określającej ekologię. Istnieje jednak szereg ujęć ekologii opracowanych przez naukowców, będących ekspertami w tej dziedzinie i rozważających problem ekologii: ujęcie wg Ernsta Haeckela – ekologia zajmuje się badaniem stosunków roślin i zwierząt z ich środowiskiem, zarówno organicznym, jak i nieorganicznym. Punktem zainteresowania ekologii są przyjazne i wrogie stosunki między zwierzętami i roślinami. Ekologia w tym przypadku daleko jest stricte od ochrony środowiska, z jaką wiele osób ją wiąże ujęcie wg Levi-Straussa – ekologia to astrologia życia. Podobnie jak astronomia pokazuje położenie ciał niebieskich, to ekologia ukazuje rozłożenie organizmów na całej naszej planecie. Stara się przez to odpowiedzieć na pytanie dlaczego to rozmieszczenie ma taką, a nie inną strukturę. Ekologia zajmuje się bardziej światem roślin, niż światem zwierząt, choć interakcje między nimi są bliskie. ujęcie wg Krebsa – ekologia jest nauką, zajmującą się regułami i zasadami zachodzącymi między występowaniem i rozmieszczeniem żywych organizmów. Podstawowym jej zadaniem jest wskazanie wszystkich przyczyn,...

Wiecej

Ekologia a Unia Europejska

Ekologia a Unia Europejska

Unia Europejska jako organizacja podejmuje szereg inicjatyw w zakresie ochrony środowiska, a obwiązujące w niej normy należą do najsurowszych na świecie. Z racji iż Unia Europejska jest wspólnotą państw to oczywiste, że realizuje ona to co jest korzystne dla wszystkich członków. Bez wątpienia ochrona środowiska się do tego

Czytaj wiecej »

Różne ujęcia ekologii

Różne ujęcia ekologii

Ekologia jako pojecie definiowana jest na przeróżne sposoby i każde z nich właściwie są prawidłowe. Czym jest ekologia wie chyba każdy z Nas, jednakże ciężkie jest ustalenie jednej uniwersalnej definicji określającej ekologię. Istnieje jednak szereg ujęć ekologii opracowanych przez naukowców, będących ekspertami w tej dziedzinie i rozważających problem ekologii:

Czytaj wiecej »

Rolnictwo ekologiczne w UE

Rolnictwo ekologiczne w UE

W branży rolnictwa UE coraz częściej spotykamy się z określeniem „rolnictwo ekologiczne”, również coraz częściej w marketach spotykamy się z produktami rolnictwa ekologicznego. Jednakże czym tak naprawdę jest rolnictwo ekologiczne?

Czytaj wiecej »